BỘT NẾP THÁI (0886981508)
0₫
BỘT BÁNH BÒ (0886981508)
0₫
BỘT BÁNH XÈO (0886981508)
0₫
GẠO LÚA TÔM (BAO 5KG)

GẠO LÚA TÔM (BAO 5KG)

HPL123GS001001
200,000₫
GẠO NGUYÊN LIỆU IR504 - 15% TẤM (0886981508)
0₫
TẤM NGUYÊN LIỆU - LOẠI 1 (0886981508)
0₫
TINH BỘT GẠO (0886981508)
0₫
TINH BỘT NẾP (0886981508)
0₫