Khách hàng có thể thanh toán đơn hàng đã đặt bằng các hình thức sau:

1. Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng hoặc đơn vị phụ trách giao hàng, ngay tại thời điểm nhận hàng, sau khi đã kiểm tra hàng hóa và đồng ý nhận.

2. Thanh toán trực tiếp tại công ty.

3. Công ty chúng tôi đang xúc tiến việc liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán online như MoMo, OnePay, ZaloPay,...  để tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến này vào hệ thống website. Sau khi hoàn tất, khách hàng có thể thanh toán đơn hàng trực tuyến thông qua các cổng thanh toán này.